Organizaciona struktura

Institut za humanističke i društvene nauke (Institut H.I.D.N.) je podorganizaciona jedinica Filozofskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci i osnovan je 2016. godine. U prethodnom periodu rukovodioci Instituta su bili: prof. dr Sanja Radetić Lovrić (2016 – 2019) i doc. dr Saša Laketa (2019 – 2020). Od 2020. godine Institutom rukovodi prof. dr Milena Karapetrović.

Naučno-istraživački rad Instituta prvenstveno je usmjeren na rad u okviru četiri naučna polja: filozofija, istorija, psihologija i pedagogija. Prema Pravilniku o radu tijela Instituta su: rukovodilac Instituta, Naučno vijeće i  sekretar Instituta.  Naučno vijeće Instituta čini sedam članova i to: rukovodilac, dekan, prodekan za naučno-istraživački rad i međunarodnu saradnju, te četiri predstavnika iz reda nastavnika i saradnika.

Predsjedavajućeg Naučnog vijećaju biraju članovi ovog tijela na svoj prvoj sjednici. U radu Instituta, zavisno od plana djelovanja i realizacije projekata, učestvuju svi nastavnici, saradnici i administrativni radnici zaposleni na Filozofskom fakultetu. Po potrebi i prema projektnim aktivnostima mogu biti angažovani i pojedinci i pravna lica čije je angažovanje značajno za djelatnosti Instituta.

Pravac djelovanja Instituta usmjeren je ka teorijskim, razvojnim i primjenjenim naučnim istraživanjima iz oblasti navedenih nauka, pri čemu saradnja istraživača i istraživačica iz različitih naučnih oblasti pruža mogućnost interdisciplinarnog i transdisciplinarnog pristupa aktuelnim problemima u savremenom društvu i savremenim naukama. Proces i rezultati rada na Institutu ogledaju se u organizovanju istraživačkih projekata i primjeni rezultata istraživanja u praksi, prevashodno kroz održavanje naučnih skupova, seminara i radionica, kao i kroz izdavačku djelatnost.

Institut teži  i uspostavljanju regionalne i međunarodne saradnje i uključivanju u srodna međunarodna udruženja, imajući u vidu da se do ozbiljnih naučnih rezultata može doći prevashodno uključivanjem u aktuelne naučne tokove, kako  u regionu tako i šire. U okviru djelovanja Instituta posebno važno je i fokusiranje na naučnu komunikaciju, širenje znanja i naučnih rezultata u zajednici, saradnja sa drugim institucijama i organizacijama, istraživanje i edukacija o rodnoj ravnopravnosti.