Knjiga sažetaka: Rodna ravnopravnost na univerzitetima: teorijske perspektive, institucionalno djelovanje i društveni angažman

Preuzmite: Knjiga sažetaka (pdf)

Univerziteti, kao proizvod politika i društvenih vrijednosti koji se ne temelje na principima rodne ravnopravnosti, i dalje ostaju prostori u kojima se ispoljavaju rodni stereotipi i predrasude. Bez potpunog uvažavanja značaja problema rodne neravnopravnosti, ostaje otvoren prostor za opstajanje i svih elemenata koji doprinose očuvanju tradicionalnog patrijarhalnog odnosa prema rodno zasnovanom nasilju, što podrazumijeva njegovo ignorisanje i ostavljanje na marginama. Ključno je pitanje na koji način je moguće mijenjati same visokoškolske institucije, kako i one ne bi predstavljale tek mjesta u okviru kojih se iznova dopušta reprodukovanje obrazaca neravnopravnosti, kako kroz organizacionu kulturu tako i kroz kurikulume i pristup naučnim istraživanjima.

 Jedan od segmenata djelovanja jeste da se u većoj mjeri u akademskoj zajednici učine vidljivim i teme iz okvira feminističke i rodne teorije, kao i rezultati istraživanja o stanju rodne ravnopravnosti na lokalnom i regionalnom nivou.

Druga bitna tačka je ukazivanje na promjene u organizacionoj kulturi samih visokoškolskih ustanova, te razumijevanje djelovanja institucionalnih mehanizama.

Treći značajan pristup je sagledavanje cjelokupnog društvenog konteksta kroz djelovanje nevladinih organizacija čije su glavne programske aktivnosti usmjerene na borbu za ostvarivanje jednakih prava žena i muškaraca. Zbog toga pokazuje se veoma važnim sinergijsko djelovanje naučno-obrazovnih ustanova, institucija i civilnog društva u zajednici.