Feminističke/rodne teorije, epistemološki rezovi i ontologija

Milena Karapetrović
Univerzitet u Banjoj Luci, Filozofski fakultet
Univerzitet u Banjoj Luci, Filozofski fakultet, Institut za humanističke i društvene nauke

Preuzmite tekst (pdf)

Nakon snažnog početnog razvoja feminističke filozofije/filozofije roda problemi kojima se bave teoretičari/ke u ovim oblastima ostaju tek predmet rasprave unutar manjih filozofskih krugova. Premda se dio razloga za ovakvo stanje može neminovno sagledavati u svjetlu nedostignute rodne ravnopravnosti u društvu, koja se jasno očitava i u statusu žena u akademskom i naučnom prostoru, glavna namjera ovog teksta jeste fokusiranje na samu teoriju unutar koje neizbrisivi tragovi patrijarhalnih obrazaca i mizoginih pristupa znatno otežavaju i ograničavaju debate usmjerene na preispitivanje ključnih filozofskih pojmova, koncepcija, sistema i metodologije.

Ključne riječi: feminizam, rod, epistemologija, ontologija, feministička filozofija