Rodna perspektiva u naučnom istraživanju

U čitaonici Filozofskog fakulteta 25. maja održano je predavanje o istraživanjima iz oblasti rodne ravnopravnosti i rodnoj dimenziji naučno-istraživačkog rada. O ovim tema govorila je prof. dr Milena Karapetrović, voditeljica Instituta za humanističke i društvene nauke Filozofskog fakulteta. Kako se nejednakost muškaraca i žena u društvu ogleda u naučnom radu bilo je jedno od glavni pitanja ove edukacije.

Tokom predavanja predstavljeni su rezultati najnovijih istraživanja na univerzitetima u regionu koji su pokazali na koji način je vidljiv rodni disbalans i u akademskom prostoru. Posebno je naglašeno u kojoj mjeri su i dalje uticajni rodni stereotipi i predrasude. Jedno od pitanja na koje se odgovaralo bilo je i: koja su osnovna znanja iz oblasti rodne neravnopravnosti neophodna za pripremu projekata kako u okviru programa Horizont Evropa tako i vezano za druge programe u Evropskom istraživačkom prostoru. Učesnici su bili u prilici i da se informišu na koji način Univerzitet u Banjoj Luci institucionalno podržava unapređenje rodne dimenzije u naučnočistraživačkoj oblasti.

Edukacija se odvijala u formi predavanja/info-secije i diskusije, a bila je namjenjena naučno-nastavnom osoblju i studentima svih fakulteta. Događaj je održan u organizaciji Savjetodavnog odbora za rodnu ravnopravnost Univerziteta u Banjoj Luci i Instituta za humanističke i društvene nauke Filozofskog fakulteta i  dio je projekta „Odgovorno istraživanje i inovacije – rodna ravnopravnost“.