Naučno-stručna konferencija „Rodna ravnopravnost na univerzitetima: teorijske perspektive, institucionalno djelovanje i društveni angažman“

Pozivamo Vas da prisustvujete naučno-stručnoj konferenciji „Rodna ravnopravnost na univerzitetima: teorijske perspektive, institucionalno djelovanje i društveni angažman“ koja će biti otvorena u četvrtak (26. maja) u 9 časova u amfiteatru 216 (Filozofski fakultet). Tokom dva dana učesnici i učesnice iz regije predstavljaju naučna istraživanja, publikovane radove, projekte iz okvira rada nevladinih organizacija. Konferenciju organizuje Institut za humanističke i društvene nauke Filozofskog fakulteta. Osim promovisanja nauke u zajednici i saradnje univerziteta i civilnog društva, ovaj događaj ima za cilj edukaciju akademskog, administrativnog osoblja i studenata/kinja.

U četvrtak 26. maja možete nam se pridružiti na sljedećim tematskim sesijama: 

  • Feminističke teorije;
  • Zaboravljeno nasljeđe: žena kroz istoriju;
  • Rodno zasnovano nasilje.
  • U petka 27. maja od 9. 30 časova teme kojima se bavimo su:
  • Čitamo feminističke knjige;
  • Rodne politike i univerziteti;
  • Znanje i rad – rodna perspektiva;
  • Rod, religija i demografija.

Suorganizator konferencije je Transkulturna psihosocijalna obrazovna (TPO) fondacija iz Sarajevo, a u okviru projekta Uvođenje rodno osviještenih politika u visoko obrazovanje (University and Gender Mainstreaming – UNIGEM). Podršku u organizaciji konferencije pruža Savjetodavni odbor za rodnu ravnopravnost na Univerzitetu u Banjoj Luci.

Više detalja možete vidjeti u programu konferencije

Naučno-stručna konferencija

RODNA RAVNOPRAVNOST NA UNIVERZITETIMA: TEORIJSKE PERSPEKTIVE, INSTITUCIONALNO DJELOVANJE I DRUŠTVENI ANGAŽMAN

Banja Luka, 26. – 27. maj 2022. godine

PROGRAM RADA

26. maj (četvrtak)
(amfiteatar 216, sprat II, zgrada Filozofskog fakulteta)

09:00 –  09:30 Pozdravni govori

Dalibor Kesić, prorektor za ljudske i materijalne resurse Univerziteta u Banjoj Luci i koordinatror na projektu UNIGEM
Srđan Dušanić, dekan Filozofskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci
(moderira Tatjana Mihajlović)

9:30 – 11:00 Sesija 1 – Feminističke teorije

Kristina Bojanović (Univerzitet Donja Gorica, Humanističke studije, Podgorica): Humanitet na tragu Druge
Danijela Majstorović (Univerzitet u Banjoj Luci, Filološki fakultet): Periferna sopstva i feministička epistemologija
Ana Maskalan (Institut za društvena istraživanja u Zagrebu): O nedužnim krivcima: hermeneutička nepravda i balkanska muškost
(moderira Milena Karapetrović)

11:30 – 13:00 Sesija 2 –  Zaboravljeno nasljeđe: žena kroz istoriju

Radmila Žigić (Fondacija „Lara“ Bijeljina): Zanemarenost roda u kulturi sjećanja na primjeru imenovanja ulica
Sanja Ljubišić (Univerzitet u Banjoj Luci, Filozofski fakultet): Banja Luka – Znamenite žene u istoriji grada
Dragana Dardić (Helsinški parlament građana Banja Luka): Feminizam i grad: orodnjavanje javnog prostora
(moderira Lana Bobić)

14:00 – 15:00 Sesija 3 Rodno zasnovano nasilje

Marija Runić (Univerzitet u Banjoj Luci, Filološki fakultet) : Akademsko okruženje i ženska sigurnost
Dragana Miljković (Fondacija „Udružene žene“ Banja Luka): Pomoć žrtvama rodno zasnovanog nasilja u doba pandemije
(moderira Nevena Petrušić)

27. maj (petak)
(amfiteatar 216, sprat II, zgrada Filozofskog fakulteta)

9:30 – 10:30 Panel diskusija Čitamo feminističke knjige – autorke predstavljaju

Ana Maskalan (Institut za društvena istraživanja u Zagrebu): Budućnost žene: filozofska rasprava o utopiji i feminizmu
Milena Karapetrović (Univerzitet u Banjoj Luci, Filozofski fakultet): Filozofkinje. Ogledi iz feminističke filozofije i ontologije roda
(moderira Duško Trninić)

10:30 – 12:00 Sesija 4 – Rodne politike i univerziteti

Daria Glavan Šćulac (Sveučilište u Rijeci): Plan rodne ravnopravnosti – uvjet prihvatljivosti i(li) prilika za institucijski iskorak?
Jasmina Čaušević (Univerzitet u Sarajevu, Univerzitetski gender resursni centar) i Lamija Subašić (Transkulturna psihosocijalna obrazovna fondacija, Sarajevo): Doprinos rodno odgovornim politikama – institucionalno osnaživanje visokoškolskih ustanova u Bosni i Hercegovini
Bojan Vlaški (Univerzitet u Banjoj Luci, Pravni fakultet): Pravni okvir rodne ravnopravnosti sa posebnim osvrtom na Univerzitet u Banjoj Luci
(moderira Kristina Bojanović)

12:30 – 14:00 Sesija 5 – Znanje i rad – rodna perspektiva

Anđela Pepić (Univerzitet u Banjoj Luci, Centar za preduzetništvo i transfer tehnologija): Rodna dimenzija u (odgovornim) istraživanjima i inovacijama
Nevena Petrušić (Univerzitet u Nišu, Pravni fakultet): Mere za unapređenje rodne ravnopravnosti u visokoškolskom obrazovanju u Srbiji 
Svjetlana Ramić Marković (Helsinški parlament građana Banja Luka): Rasprostranjenost diskriminacije po osnovu pola i roda u oblasti rada u BiH
(moderira Bojan Vlaški)

15:00 – 16:00 Sesija 6 – Rod, religija i demografija

Lana Bobić (Udruga „U dobroj vjeri“  Zagreb) : Utjecaj religije na shvaćanje i prihvaćanje rodno zasnovanog nasilja
Ankica Šobot (Institut društvenih nauka Beograd): Rodna perspektiva u demografiji
(moderira Dalibor Savić)

16:00 – 16.30 Završna riječ i zatvaranje konferencije – Milena Karapetrović, voditeljka Instituta za humanističke i društvene nauke