Aktivnosti Instituta za humanističke i društvene nauke

Razvoj naučnoistraživačkog rada, kao jedan od glavnih strateških ciljeva Filozofskog fakulteta, ostvaruje se i kroz aktivnosti Instituta za humanističke i društvene nauke. U utorak 3. marta održana je konstitutivna sjednica novog saziva Naučnog vijeća Instituta. 

U narednom periodu članovi Naučnog vijeća, osim dekana prof. dr Srđana Dušanića i prodekana za naučnoistraživački rad i međunarodnu saradnju prof. dr Siniše Lakića, jesu i predstavnici četiri naučna polja u okviru kojih se odvijaju istraživanja na Filozofskom fakultetu. To su: prof. dr Boško Branković (istorija), prof. dr Tatjana Mihajlović (pedagoške nauke), prof. dr Strahinja Dimitrijević (psihologija) i doc. dr Goran Stojanović (filozofija). Djelatnosti Instituta organizuje i vodi prof. dr Milena Karapetrović, a sekretarka Instituta je Aleksandra Simanović.

Na prvoj sjednica Naučnog vijeća u 2021. godini glavna tema je bila intenziviranje rada Instituta i usvajanje godišnjeg plan aktivnosti, te razmatranje razvoja mehanizama za podsticanje naučne produktivnosti nastavnika i saradnika Filozofskog fakulteta. Posebno je skrenuta pažnja na važnost razvoja interdisciplinarnog pristupa naučnim istraživanjima kako bi se ukazalo na nove mogućnosti i pravce djelovanje unutar humanističkih i društvenih nauka.